گزارش تصویری نشست کارگروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی دومین کنفرانس بنا های بلند(بلند مرتبه سازی)

17 شهریور 1394 Written by 
Published in اخبار

Kargoruh (1)


Kargoruh (3)

احمد مسجد جامعی دبیر کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


Kargoruh (8)

سید مجمد بهشتی رئیس شورای سیاستگذاری


Kargoruh (7)

دکتر حامد مظاهریان دبیر علمی


Kargoruh (9)

محمدرضاحافظی دبیر کارگروه معماری وشهرسازی


Kargoruh (6)

از راست به چپ: دنیا مالی-حقانی


Kargoruh (5)

از راست به چپ: گودرزی- محیط طباطبایی


Kargoruh (4)

از راست به چپ: کاظمی- سلام زاده


Kargoruh (2)

Read 4579 times Last modified on سه شنبه, 17 شهریور 1394 17:25
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments