کارگروه تخصصی قوانین و مقررات

21 مرداد 1394

دکتر منوچهر شیبانی اصل

 

 

دکتر منوچهر شیبانی اصل

دبیر کارگروه قوانین و مقررات

سوابق تحصیلی

دکترای مدیریت اقتصاد،
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
کارشناس ارشد مهندس عمران

سوابق اجرایی

مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان

 

Last modified on چهارشنبه, 03 آذر 1395 15:29