کارگروه تخصصی اقتصاد و مالی

21 مرداد 1394

دکتر حسین عبده تبریزی

 

 

دکتر حسین عبده تبریزی

دبیر کارگروه اقتصاد و مالی

سوابق تحصیلی

دکترای امور مالی و بانکی از دانشگاه مدرسه عالی بازرگانی منچستر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از مرکز مطالعات مدیریت ایران

کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی

کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی

سوابق اجرایی

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی

رئیس هیأت مدیرۀ لیزینگ بانک اقتصاد نوین

رئیس هیأت مدیرۀ کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایۀ نوین

مدير عامل شركت تأمین سرمایۀ اقتصاد نوین

دبير كل مؤسسة توسعة صنعت سرمايه‌گذاري ايران

دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران

مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي

رئیس هیأت مدیرۀ بانک اقتصاد نوین

مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران

سوابق آموزشی و پژوهشی

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

تدریس در دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و شهید بهشتی

 

 

Last modified on چهارشنبه, 03 آذر 1395 15:30