کارگروه تخصصی معماری

21 مرداد 1394

8

 

دکتر محمدرضا حافظی

دبیرکارگروه معماری و شهرسازی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی

دکترای معماری از دانشکده مهندسی عمران لیدز - انگلستان

سوابق اجرایی

عضو کمیته تخصصی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تاکنون)

سوابق آموزشی و پژوهشی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (تاکنون)

عضو هیئت علمی و مدرس گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس (1381)

رئیس دانشکده گروه معماری دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس (1375)

رئیس دانشگاه هنر تهران(1383)

عضویت کمیته ملی میراث طبیعی و فرهنگی  کمیسیون ملی یونسکو (1382)

 

اهداف کارگروه

  1. بازشناسی چالش‌های بناهای بلند- فرصت‌ها و تهدید‌ها
  2. معماری بناهای بلند و بستر شهری- ارتقاء کیفیت در معماری بناهای بلند

 

Last modified on چهارشنبه, 03 آذر 1395 16:10